Velfærd

Velfærd i fællesskab


Socialdemokratiet har historisk stået i spidsen for at udvikle det solidariske velfærdssamfund. Vi betaler i fællesskab for, at alle kan få adgang til et stærkt sundhedsvæsen, kan tage en uddannelse og kan blive passet som gammel. Det har vi alle brug for. Samtidig skal der være en hjælpende hånd til dem, der har det særligt svært.

 

Socialdemokratiet vil styrke den fælles velfærd, og vi kan stadig gøre det endnu bedre. Venstres eksperiment med nulvækst giver til gengæld ringere kvalitet og undergraver år for år det fællesskab, som kendetegner os.

 

Danmark er grundlæggende et stærkt velfærdssamfund, som vi kan være stolte af. Vi har meget at takke dem, der kom før os for. Vi skal forvalte den arv med omtanke – og vi er ikke i mål.

 

Vores fælles velfærd skal finansieres igennem et retfærdigt skattesystem, hvor de mest velstillede betaler mere af sidst tjente krone end de lavest lønnede. Og hvor vi sætter hårdt ind mod skattely, der hjælper selskaber og superrige med at slippe for at betale til det fællesskab, de selv lever godt af.

 

...uddannelse er nøglen

Uddannelse giver den enkelte bedre muligheder i livet. Og veluddannede håndværkere, sygeplejersker, pædagoger og ingeniører gør samtidig vores samfund både bedre og rigere. Derfor er det så vigtigt, at alle kan tage en uddannelse, at vi har en ordentlig SU, og politisk skal vi hele tiden være fokuserede på at der er høj kvalitet i skoler, ungdomsuddannelser og universiteter. Jeg er særligt glad for, at regeringen har taget fat på at forbedre erhvervsskolerne og højne håndværksfagenes anseelse.

 

Jeg har selv arbejdet som lærervikar i den tidligere Vojens Kommune. Og jeg oplevede den kæmpe forskel, der stadig er på børns afsæt i livet. Vores folkeskole skal både kunne hjælpe de stærke elever, og de, der har brug for ekstra støtte. Og når de unge skal videre med en faglig eller videregående uddannelse, er det vigtigt, at der også er gode tilbud her i regionen.

 

...fri og lige adgang til god sundhedsbehandling

Det er en hjørnesten i et solidarisk samfund, at der er fri og lige adgang til sundhed. Der skal ikke være A- og B-hold og udpræget brugerbetaling, som i andre lande, hvor det er dankortet i stedet for sygesikringskortet, der tæller. Der er alligevel stadig stor ulighed i sundhed, og vi kan gøre sundhedsvæsenet endnu bedre. Ligesom så mange andre danskere, har også jeg mistet familiemedlemmer og kammerater til kræft. Vi kan gøre behandlingen af kræft og kroniske sygdomme endnu bedre, og det skal vi prioritere økonomisk. Også derfor, skal der ikke være nulvækst i den offentlige sektor.

 

… et rent miljø og en rig natur

En del af at en høj livskvalitet er at have adgang til naturoplevelser og at vi har et rent miljø. Jeg elsker selv at bruge naturen, og synes, det er vigtigt, at man skal kunne købe fødevarer og andre produkter uden at skulle frygte at blive syg eller få allergi af det. Vi skal efterlade kloden ordentligt til vore børn og børnebørn på.

Den form for bæredygtig politik kræver politisk indgriben i markedskræfterne i Danmark og i EU. Jeg mener, Socialdemokratiet er de bedste til at holde balancen mellem hensyn til miljø/natur og erhvervsliv. Og på mange fronter behøver de to ting ikke være modsætninger – vi har og kan få endnu flere arbejdspladser ved at være gode til at lave produkter, der er en del af løsningen på miljø- og klimaproblemer over hele verden.